Terminu apraksts
Klients – fiziskā persona, kura veic pasūtījumus interneta veikalā www.ratubode.lv un ir pasūtītās Preces saņēmējs. Interneta veikalā www.
ratubode.lv iegādātās preces klients izmanto savam personiskajām vajadzībām, savu ģimenes locekļu un tuvinieku vajadzībām vai citiem mērķiem. 
Pārdevējs – www.
ratubode.lv 
Interneta veikals – vietne internetā, kurai interneta tīklā ir adrese www.
ratubode.lv Klientiem interneta veikalā noformēšanai tiek piedāvāta Pārdevēja prece, kā arī pasūtītās preces apmaksas un piegādes noteikumi. 
Vietne – www.
ratubode.lv 
Prece – materiālā vienība, kura atrodas preču apgrozībā un tik piedāvāta pārdošanai vietnē.
Pasūtījums - pienācīgā veidā noformēts Klienta pieprasījums vietnē izvēlētās preces piegādei uz Klienta norādīto adresi.
Piegādes dienests – Pārdevēja partneris, kurš realizē trešo personu preču piegādes Klientam pakalpojuma kontroli.
Klientu apkalpošanas dienests – Pārdevējam piederošs Servisa dienests, kurš veic Klienta vietnē izdarīto pasūtījumu kontroli un apstrādi. 
Ārējā vietne – citas vietnes interneta tīklā, atsauces uz kurām tiek izvietotas vietnē www.
ratubode.lv

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Vietnes īpašnieks un administrators ir "ZUPP" Sia.
1.2. Pasūtot preci ar interneta veikala www.
ratubode.lv starpniecību, Klients piekrīt preces pārdošanas noteikumiem (turpmāk tekstā –  Noteikumi), kuri izskaidroti zemāk. 
1.3. Minētie Noteikumi, kā arī Vietnē izvietotā informācija par preci ir publiski pieejami.
1.4. Savstarpējās attiecības starp Klientu un Pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.
1.5. Pārdevējs atstāj sev tiesības veikt grozījumus šajos Noteikumos.

2. Reģistrācija
2.1. Pasūtījuma noformēšana ir pieejama Klientam ar vai bez reģistrācijas vietnē. 
2.2. Pārdevējs nav atbildīgs par informācijas, kuru Klients norāda reģistrācija formā, precizitāti un ticamību.
2.3. Klients apņemas neizpaust savu lietotāja vārdu un paroli, kurus norādīja reģistrācijas formā. Ja Klientam radušās aizdomās par lietotāja vārda vai paroles izpaušanu vai ir radušās aizdomas par to izmantošanu no trešo personu puses, Klients apņemas nekavējoties par to informēt Pārdevēju, nosūtot vēstuli ar elektroniskā pasta starpniecību Klientu apkalpošanas dienestam. Vēstuli ir jānosūta no reģistrācijas formā norādītas elektroniskās adreses.

3. Pasūtījuma noformēšana un tā izpildes termiņi
3.1. Klients var noformēt Pasūtījumu izvēloties sev iepatikušos preci. Balstoties uz klienta izvēli tiek veidots preču grozs. 
3.2. Noformējot pasūtījumu, Klients norāda sekojošo informāciju:
Saņēmēja vārds, uzvārds.
Piegādes adrese
Kontakttālrunis
Elektroniskā pasta adrese
3.3. Pēc Pasūtījuma veiksmīgas noformēšanas, Klientam uz elektroniskā pasta adresi tiek nosūtīts rēķins un informācija par Pasūtījuma statusu. Pasūtījuma statuss norāda uz to, kura apstrādes posmā atrodas Klienta pasūtījums. 
3.4. Ja Klients noformēja preces pasūtījumu daudzumā, kas pārsniedz norādītās preces daudzumu Pārdevēja vai sadarbības partneru noliktavā, Pārdevējs par to informē Klientu, nosūtot elektronisko vēstuli uz elektronisko adresi, kuru Klients norādīja reģistrācijas laikā. Klientam ir tiesības apmaksāt un saņemt preci tādā daudzumā, kādā prece ir pieejama noliktavā vai anulēt doto pozīciju pasūtījumā vai, kā alternatīvo risinājumu pieņemt pārdevēja priekšlikumu par pasūtījuma noformēšanas atlikšanu līdz brīdim, kad norādītā prece būs pieejama Pārdevēja vai sadarbības partneru noliktavā nepieciešamā daudzumā. Ja klients savu lēmumu nav saskaņojis ar Pārdevēju 3 darba dienu laikā, Pārdevējam ir tiesības pilnībā anulēt šo pasūtījumu un veikt naudas atgriešanu, ja ir veikta apmaksa.
3.5. Klientam ir jāizvēlās viens no Pārdevēja iespējamiem preču piegādes un pasūtījuma apmaksas veidiem. Klients apliecina, ka norādītā piegādes adrese ir pareiza.
3.6. Vietnē izvietoti informācijas materiāli nevar pilnībā atspoguļot preces īpašības (tajā skaitā arī krāsu, izmērus, tehniskos parametrus, formu). Pirms Pasūtījuma noformēšanas Klientam ir tiesības vērsies pie Pārdevēja ar Preces detaļu precizēšanu. Ja klients nav vērsies pie Pārdevēja, lai saņemtu detalizētus ieteikumus un skaidrojumu par preci, pasūtīšanas kārtību un piegādi, uzskatāms, ka Klientam, noformējot pasūtījumu, nav radušās šaubas par preces īpašībām, norēķinu kārtību un pasūtījuma piegādi. 
3.7. Gadījumā, kad preces nav Pārdevēja vai sadarbības partneru noliktavā vajadzīgajā daudzumā, tajā skaitā no Pārdevēja neatkarīgo iemeslu dēļ, Pārdevējam ir tiesības anulēt doto pozīciju Klienta Pasūtījumā, informējot par to Klientu, nosūtot paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi, kuru Klients norādīja reģistrējoties vietnē. 
3.8. Interneta veikala www.
ratubode.lv ievietotam preču aprakstam ir tikai informatīvs raksturs un dotās informācijas izmantošana nerada juridiskās saistības starp apmeklētāju un interneta veikala īpašnieku. Preces apraksts var neatbilst pircēja informatīvo pieprasījumu kritērijiem. 
3.9. Interneta veikala www.
ratubode.lv īpašnieki nenes atbildību par fotoattēlu krāsu pareizu attēlošanu pircēja monitorā vai citās ierīcēs, kas izmantotas preču apskatei.
3.10. Visos gadījumos tiek uzskatīts, ka Klients, izdarot Pasūtījumu, ir iepazinies un bez iebildumiem piekritis visiem Pārdevēja noteikumiem, ka arī ar visiem citiem pie Pasūtījuma un Precēm norādītajiem nosacījumiem. 

4. Piegāde
4.1 Pārdevējs apņemas nosūtīt preci 1-2 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas nosūtīšanas Klientam un/vai apmaksas pilnā apmērā. Šis termiņš neattiecas uz gadījumiem, kad www.ratubode.lv noliktavā nav nepieciešamo preču un Klients izdarot pasūtījumu ir informēts par pasūtīto preču piegādi no ražotāja vai izplatītāja noliktavas. Īpaši piegādes un pieejamības nosacījumi ir norādīti katras preces lapā. Tajā pašā laikā Klients piekrīt, ka izņēmuma gadījumos, piegāde var aizkavēties neparedzētu apstākļu dēļ. Šajā gadījumā www.
ratubode.lv klientu apkalpošanas dienests nekavējoties sazināsies ar Klientu un vienosies par preču piegādes jautājumiem. Preču piegāde tiek veikta uz visiem Latvijas reģioniem, kā arī uz valstīm, kas norādītas interneta vietnes sadaļā "Preču piegāde".
4.2 Pārdevējs dara visu, kas no tā atkarīgs, lai tiktu ievēroti norādītie piegādes termiņi, taču ir iespējami Preču piegādes kavējumi tieši no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ. 
4.3 Klients apņemas pieņemt preces pats. Gadījumā, ja viņš pats nevar pieņemt preces, bet preces ir piegādātas uz norādīto adresi, pamatojoties uz informāciju, ko sniedzis Klients, Klients nav tiesīgs celt pretenzijas neapmierinošas preču piegādes dēļ.

4.4 Visos gadījumos, kad kurjers piegādā preci pircējam, ja sūtījuma iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Klientam ir sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā tas jānorāda (uzrakstot komentāru), vai jāuzraksta atsevišķu aktu par šādiem defektiem. Klientam tas ir jādara kurjera klātbūtnē. Ja Klients šādi nav rīkojies, www.
ratubode.lv ir atbrīvots no atbildības pret Klientu par precēm un to piegādes stāvokli, ja šos bojājumus klients nav aprakstījis preču piegādes apstiprinājumā.
4.5 Gadījumos, kad Klients saņemot preces, pamana, ka sūtījumā nav atbilstošās preces vai preces nav pareizā izmēra, krāsas vai citas neatbilstības, Klientam nekavējoties jāinformē www.
ratubode.lv .
4.6 Preces nejaušas nozaudēšanas vai bojājuma risks pāriet uz Pircēju brīdī, kad Klients saņem Pasūtījumu no piegādes dienesta. 
4.7 Gadījumos, kad Prece nav piegādāta Klientam, sūtījuma nozaudēšanas vai pasta (kurjerpasta) dienesta darbinieku vainas dēļ, Pārdevējs atlīdzina klientam apmaksātās preces un piegādes vērtību tikai pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis no pasta dienesta nozaudēšanas apliecinājumu vai kompensāciju. 
4.8 Piegādes veidi ir norādīti vietnē sadaļā "Preču Piegāde".
4.9 Pasūtījums tiek piegādāts Klientam vai personai, kura norādīta Pasūtījumā, kā šā Pasūtījuma saņēmējs.
4.10 Preces piegāde tiek veikta uz visām valstīm un reģioniem, ko iespējams norādīt noformējot pasūtījumā piegādes adresi www.
ratubode.lv lapā.

5. Preces apmaksa
5.1 Preces cena tiek norādīta vietnē. Gadījumā, ja darbinieku vai tehnisku iemeslu dēļ norādīta nepareiza pasūtītās Preces cena, Pārdevējs pie pirmās iespējas informē Klientu lai anulētu vai apstiprinātu Klienta Pasūtījumu. Ja sazināties ar Klientu nav iespējams, tiek nosūtīts paziņojums Klientam uz reģistrācijas brīdī norādīto e-pasta adresi un minētais Pasūtījums tiek uzskatīts par anulētu. Ja Pasūtījums ir ticis apmaksāts, Pārdevējs atgriež apmaksu par precēm un piegādi.
5.2 Klients norēķinās par izvēlēto preci ar vienu no www.
ratubode.lv piedāvātajiem norēķināšanās veidiem atkarībā no piegādes adreses un piegādes dienesta. Sīkāka informācija par pieejamajiem norēķinu veidiem pieejama vietnes sadaļā "Pasūtījumu apmaksa".
5.3 Ja tiek piedāvāta iespēja un Klients izvēlas maksāt par precēm skaidrā naudā, kurjeram preci piegādājot, pasūtītās preces tiek izsūtītas klientam tikai pēc sazināšanās ar Klientu un pārliecināšanās, ka pasūtījums ir īsts un preču piegādes adrese ir pareiza.
5.4 Ja Klients izvēlas vienu no tiešsaistes maksājumu metodēm, tad viņš apņemas samaksāt par precēm nekavējoties, pretējā gadījumā viņš zaudē tiesības celt pretenzijas par pārkāpumu attiecībā uz preču piegādes laiku.
5.5 Klienta pasūtījums tiek nodots sagatavošanai un nosūtīšanai tikai pēc pasūtījuma apmaksas pilnā apmērā.
5.5 Par precēm, kas tiek piegādātas no ražotāja vai piegādātāja noliktavas, ir iespējams norēķināties tikai izmantojot maksājumu karti vai bankas pārskaitījumu. Ja Klients šādu preci pasūtot izvēlas norēķināties preci saņemot, Pārdevējs ir tiesīgs pasūtījumu anulēt.
5.6 Pārdevējam ir tiesības piešķirt Klientam atlaides Precei un piedāvāt Klientam piedalīties lojalitātes programmās. Pārdevējs ir tiesīgs tās grozīt vienpusējā kārtībā.

6. Preces atgriešana
6.1 Klientam ir tiesības atteikties no pasūtītās Preces 14 dienu laikā no tās saņemšanas. Preces atgriešana ir iespējama tikai gadījumos, ja precei ir saglabāts ārējais izskats, patēriņa īpašības, tās oriģinālais iesaiņojums un marķējums. 
6.2 Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ no Pircēja Preci vai dažos gadījumos ieturēt kompensāciju, ja Prece netika atgriezta oriģinālā iesaiņojumā, iesaiņojums ir nopietni bojāts vai ir manāmas lietošanas pēdas.
6.3 Klientam nav tiesību atteikties no preces ar individuālajām īpašībām vai mainītiem raksturlielumiem, ja norādīto preci var lietot tikai Klients, kurš to iegādājies.
6.4 Patērētājs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošības saglabāšanu visā atteikuma tiesību termiņa laikā. 
6.5 Ar Preces lietošanas uzsākšanu Paterētājs apliecina to, ka Prece atbilst pasūtītai un nav atgriežama.
6.6 Klientam ir tiesības 14 dienu laikā no Preces saņemšanas apmainīt iegādāto Preci pret analoģisku, ja šīs Preces gabarīti, krāsa, forma, izmēri vai komplektācija neapmierina Klientu pie nosacījuma, ka ir saglabāts Preces ārējais izskats, patēriņa īpašības, tās oriģināliesaiņojums un prece nav tikusi lietota.
6.7 Gadījumos, kad Preces tiek mainītas, un tām ir cenu atšķirība, klientam ir jāpiemaksā cenu starpību. Cenu starpība ir jāmaksā ar pārskaitījumu uz norādīto bankas kontu pēc papildus rēķina saņemšanas, norādot rēķina numuru.
6.8 Ja uz brīdi, kad Klients atgriež Preci apmaiņas nolūkos, Pārdevēja rīcībā nav analoģiskās Preces, Klients ir tiesīgs atteikties no šo Noteikumu izpildes un prasīt Preces vērtības atgriešanu, neskaitot transporta izmaksas.
6.9 Preču apmaiņai vai atgriešanai Klientam ir jāaizpilda atgriešanas pieteikums, kuru atradīsiet interneta mājas lapā www.
ratubode.lv sadaļā "Mans profils -> Mani pasūtījumi", izvēloties pasūtījumu un norādot, kas ir atgriežamā vai apmaināmā prece un iemesli, kādēļ tas tiek darīts.
6.10 Klients preci Pārdevējam drīkst nosūtīt tikai pēc atgriešanas apstiprinājuma saņemšanas. Atgriešanas statuss ir apskatāms Klienta profilā www.
ratubode.lv
6.11 Naudas līdzekļi tiek atgriezti 30 dienu laikā tikai pēc preču saņemšanas un stāvokļa atbilstību atgriešanas noteikumiem novērtējuma.

6.12 Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem "Noteikumi par distances līgumu" punktu 15.1, preces, kurām norādīts, ka tās tiek piegādātas no ražotāja vai sadarbības partneru noliktavas, nav iespējama preču un pasūtījuma atgriešana.

7. Intelektuālais īpašums
7.1 Visas vietnē publicētās tekstuālās informācijas un grafisko attēlu kopēšana ir aizliegta. Vietnē izvietoti zīmolu, preču zīmju nosaukumi un logotipi pieder to īpašniekiem.

8. Garantijas un atbildība
8.1 Pārdevējs nenes atbildību par Klientam radušos zaudējumu, kas radies Preces nepareizas lietošanas rezultātā. 
8.2 Pārdevējs nenes atbildību par ārējo vietņu saturu un funkcionalitāti.
8.3 Pārdevējam ir tiesības atdot vai kādā citā veidā nodot savas tiesības un pienākumus savstarpējās attiecībās ar Klientu trešajām personām. 
8.4 Preču aprakstiem interneta veikalā www.
ratubode.lv ir vienīgi informatīvs raksturs un šīs informācijas izmantošana nerada juridisko pienākumu izveidošanos starp apmeklētāju un interneta veikala īpašnieku. Preces apraksta precizitāte var neatbilst pircēju informatīvā pieprasījuma kritērijem. 
8.5 Interneta veikala www.
ratubode.lv īpašnieki nenes atbildību par fotoattēlu krāsu pareizu attēlošanu pircēja monitorā vai citās ierīcēs, kas izmantotas preču apskatei un pasūtīšanai.

9. Personīgās informācijas konfidencialitāte un drošība
9.1 Klienta informācijas sniegšana. 
9.1.1 Reģistrējoties vietnē vai veicot pasūtījumu, Klients sniedz šādu informāciju:
- Vārds, Uzvārds;
- Elektroniskā pasta adrese;
- Kontakttālruņa numurs;
- Preces piegādes adrese;
- Preces piegādes veids;
- Paroli, kas turpmāk tiks izmantota veicot pasūtījumus. Paroli klients var mainīt neierobežoti.
9.2 Klienta sniegtās informācijas izmantošana. 
9.2.1 Pārdevējs izmanto Klienta informāciju ar nolūku:
- Klienta reģistrācijai vietnē;
- Savu saistību izpilde attiecībā pret Klientu;
- Vietnes novērtēšanai un darba analīzei;
- Klienta informēšanai par kolekcijas papildinājumiem vai veiktajām akcijām.
9.3 Pārdevēja saņemtās informācijas izpaušana. 
9.3.1 Pārdevējs apņemas neizpaust no Klienta saņemto informāciju. Par pārkāpumu netiek uzskatīta informācijas par Klientu nodošana aģentiem un trešajām personām, kuras darbojas saskaņā ar Pārdevēju noslēgto līgumu ar nolūku izpildīt Klienta pasūtījumu.
9.3.2 Informācijas apstrāde, kas nepieciešama uzņēmuma darbības novērtēšanai un uzlabošanai, kamēr tas atbilst Latvijas Republikas likumdošanai, netiek uzskatīta par pārkāpumu.
9.3.3 Pārdevējam ir tiesības izmantot „Cookies” tehnoloģiju. „Cookies” nesatur konfidenciālu informāciju un netiek nodota trešajām personām. 
9.3.4 Pārdevējs saņem IP adreses informāciju par vietnes www.
ratubode.lv apmeklētājiem. Šī informācija netiek izmantota ar nolūku apmeklētāja personības noteikšanai. 
9.4 Pārdevējs nenes atbildību par Klienta vietnē publiskajā formā sniegto informāciju.

10. Komentāru publicēšana
10.1 Visi komentāri, kas tiek publicēti Viesu grāmatā un Preču komentāros tiek kontrolēti vai tie atbilst MintStore komentāru publicēšanas noteikumiem. Ikviens pubicēts komentārs internetveikalā automātiski nozīmē piekrišanu visiem komentāru publicēšanas noteikumiem. 
10.2 R
atubode.lv vienmēr ir tiesības dzēst vai nepublicēt komentārus, kas neatbilst Latvijas Republikas tiesību aktiem, citu personu tiesībām vai www.ratubode.lv interesēm.
10.3 Jebkura persona, kas publicē komentāru internetveikalā apstiprina, ka komentārs ir bez aizspriedumiem un neskarot trešās personas tiesības, un uzņemas atbildību par savu rīcību, ja tiek pārkāpti Latvijas Republikas likumi.

11. Citi noteikumi
11.1 Attiecības starp Klientu un Pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana. 
11.2 Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Klients telefoniski +37120290954 vai izmantojot e-pastu: info@
ratubode.lv vēršas pie Klientu apkalpošanas servisa. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risinās pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiks nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. 
11.3 Ja tiesa atzīs par spēkā neesošu kādu no minēto Noteikumu punktu, tas nenozīmē, ka pārējie šo Noteikumu punkti uzskatāmi par spēkā neesošiem.
11.4 Līgums ir sastādīts un saziņa starp Klientu un RATUBODE.LV notiek Latvijas Republikas oficiālajā valodā.

Prece pievienota salīdzināšanai

Mēs izmantojam sīkfailus, lai personalizētu saturu un reklāmas, nodrošinātu sociālo saziņas līdzekļu funkcijas un analizētu mūsu datplūsmu.
Informāciju par to, kā jūs izmantojat mūsu vietni, mēs arī kopīgojam ar saviem sociālās saziņas līdzekļu, reklamēšanas un analīzes partneriem,
kuri to var apvienot ar citu informāciju, ko viņiem sniedzat vai ko viņi apkopo, kad lietojat viņu pakalpojumus.
Turpinot lietot mūsu tīmekļa vietni, jūs apstiprināt mūsu sīkdatnes.